Humánpolitikai referens - Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport – humánpolitikai referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pályáztatással kapcsolatos feladatok ellátása, új kollégák beléptetése.  Munkakörtervezés – atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása. HR kontrolling működtetése – létszám és bérgazdálkodás. Adatszolgáltatások, jelentések, statisztikák, analitikák készítése. Kompenzáció stratégiára javaslatok készítése – javadalmazás, ösztönzés. Egészséges munkahely, munkahely-ergonómia kialakításában való részvétel. Kompetencia- teljesítményértékelés előkészítésével kapcsolatos ügyintézés. Továbbképzés, tréning, gyakornoki programok szervezése, lebonyolítása. Külső pályázatok koordinálása. Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatok ellátása. Szervezetfejlesztésben való közreműködés – esélyegyenlőség, családbarát munkahely.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, Főiskola és/vagy felsőfokú szakirányú végzettség,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Legalább 1-3 év költségvetési szervnél HR területen szerzett tapasztalat,
  • Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség,
  • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • KIRA számfejtői rendszer használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Illésné Staberecz Anett részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu - 2020. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-101/2020., valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.