Humánpolitikai-képzési referens – Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Humánpolitikai-képzési referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • pályáztatással kapcsolatos feladatok ellátása, állásinterjúk szervezése, azokon történő részvétel • új kollégák beléptetésével kapcsolatos ügyintézés • munkakörtervezés, munkaköri leírások elkészítésében történő közreműködés • orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos ügyintézés • költségvetési tervezésben való részvétel • munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás szervezése, nyilvántartása • ki-belépők naprakész nyilvántartásának vezetése • szervezetfejlesztéssel kapcsolatos folyamatok koordinálása • adatszolgáltatások, jelentések, statisztikák, analitikák készítése • egészséges munkahely, munkahely-ergonómia kialakításában való részvétel • minősítés, teljesítményértékelés előkészítésével kapcsolatos ügyintézés • külső pályázatok koordinálása • vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatok ellátása • az intézmény képzéseinek szervezése, nyilvántartás vezetése, tanulmányi szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézés • kapcsolattartás a képzésben résztvevőkkel, oktatókkal, hivatalos szervekkel • képzési dokumentáció vezetése, illetve azok ellenőrzése • Intézményen belüli képzési igények, egyéni és szervezeti szükségletek felmérése • belső szakmai képzések, egyéni és csoportos képzési és fejlesztési programok, tréningek megtervezése, előkészítése, koordinálása, ütemezése • képzések, szakmai megbeszélések, ülések, bemutatók és konferenciák lebonyolításában való közreműködés • jelentések készítése és javaslatok előterjesztése az oktatási módszerek és egyéb kérdések lehetséges változtatásait és fejlesztéseit illetően • az oktatás, képzés minőségének és hatékonyságának figyelemmel kísérése, mérése és folyamatos értékelése, valamint a képzési célok, módszerek és az elérni kívánt eredmények felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
  • Költségvetési szervnél, HR, szakképzésben szerzett képzésszervezési munkatapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség,
  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • KIRA számfejtői rendszer használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
  • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu - 2021. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-10/2021., valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai-képzési referens. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.