Háziorvos szakorvos

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében pályázatot hirdet Háziorvosi Szolgálat Háziorvos szakorvos munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

2023. december 31. napjáig tartó határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részállás, heti 12 óra

A munkavégzés helye:

Humán Szolgáltató Dózsa György út 60. szám alatti telephelyén található háziorvosi rendelő.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

Munkájával kapcsolatos tevékenységét az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni:

 • egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény
 • az egészségügyi tevékenységvégzésének egyes tevékenységéről szóló 2003. évi LXXXIV törvény
 • az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény
 • a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló jogszabály

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadó

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú szakvizsga
 • Működési nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel folyamatának igazolása
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű empátia készség, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2023. július 15. napjával

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/ 128-27/2023, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/128-27/2023., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.