Házi Segítségnyújtási Szolgálat-Gondozó

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Házi Segítségnyújtási Szolgálat Gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Házi segítségnyújtás keretében, területre kijáró gondozóként az ellátást igénybe vevő saját környezetében annak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek biztosítása heti munkaterv szerint. Leggyakrabban elvégzendő szakmai és adminisztratív feladatok az ellátottnál alapvető gondozási, ápolási feladatok, közreműködés a gondozott háztartásának vitelében, táplálkozásának segítésében, segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban, napi gondozás tevékenységről gondozási napló vezetése, vészhelyzet elhárításában- kapcsolattartás az ellátást igénybe vevő érdekében szociális, egészségügyi intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •        Középfokú képesítés, szociális gondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó, szervező OKJ-s képesítés
 •        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 •        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •        Napi feladatain túl havonta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszerében való részvétel.

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű empátia készség, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •    Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
 •    Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 •    A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •    Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/128-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.
 •    Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 05.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •          www.bjhuman.hu – 2023. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/128-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: Gondozó. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.