Gyógytornász-Startégiai és Fejlesztési Iroda

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Stratégiai és Fejlesztési Iroda pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Gyógytornász Munkakör/feladatkör betöltésére.Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Humán Szolgáltató Mozgáscentrumában csoportos és egyéni gyógytorna és erősítő (TRX, alakformáló, stb.) órák vezetése, egyéni mozgásszervi tanácsadás egészséges és beteg kliensek számára. Aktív részvétel a Mozgáscentrum működtetésében, a szolgáltatások fejlesztésében, egyéb, más telephelyeken történő egészségfejlesztő, prevenciós témájú rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. Kliensekkel való kapcsolattartás, toborzás. Együttműködés a Mozgáscentrum / Fejlesztési csoport csapatával, projekt és kommunikációs feladatok ellátása. Prevenciós és edukatív szakmai anyagok készítése. Esetenként helyettesítés az időseket ellátó szakmai egységekben: egyéni és csoportos gyógytorna foglalkozások tartása, a funkcionális vizsgálat eredményeként elkészített terápiás tervnek és egyéni ápolási terveknek megfelelően.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A Stratégiai és Fejlesztési Iroda tagjaként támogatást nyújt a Humán Szolgáltató eredményes működéséhez, közreműködik a hatékony és törvényes működésben, segítséget nyújt az intézményi kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli a fenntartó és a Humán Szolgáltató érdekeit.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az [email protected] címre, az azonosítószám: BJ/128-28/2023, valamint a munkakör: gyógytornász megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. Pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Gyógytornász

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 • Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya másolata
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Magas szintű empátia készség
 • Kiváló szintű kommunikáció, prioritások helyes meghatározásának képessége
 • Kiváló szintű együttműködési készség
 • A pozícióban általában elvért terhelhetőség
 • Kiváló szintű pontosság, precizitás
 • Jó szintű stresszkezelő képesség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • Egyéb, a beosztás ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Releváns nyelvismeret legalább A2-es szinten
 • Referenciák bemutatása

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • önéletrajz
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.04. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.16. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bjhuman.hu, jobline.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.03.