Gyógytornász

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Dózsa György út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rehabilitációs programokat tervez és hajt végre, amelyek javítják, vagy helyreállítják az emberek mozgásfunkcióit, maximálisra növelik a mozgásképességet, enyhítik a fájdalom tüneteit, valamint kezelik, vagy megelőzik a sérülésekkel, betegségekkel járó testi problémákat. Fizikai terápiák, és technikák széles körét alkalmazza. Feladatai: • a mozgásszervi és a különböző egyéb (pl. belgyógyászati, onkológiai, geriátriai) betegségekben szenvedők funkcionális (izom-, ideg-, izületi működőképesség) vizsgálata, az eredmények dokumentálása; • rövid és hosszú távú kezelések meghatározása, a terápiás terv kidolgozása és megvalósítása; • egyéni és csoportos mozgásterápiás módszerek alkalmazása; • a gyógyászati segédeszközök használatának megtanítása; • a kezelések, a gyógyulás folyamatának dokumentálása, konzultáció más egészségügyi szakemberekkel, szakág szerint a kezelőorvos tájékoztatása; • szűrés és megelőző egészségmegtartó programok kidolgozása és végrehajtása. A Humán Szolgáltató bentlakásos idősotthoni szakmai egységeiben (1071 Budapest, Dózsa György út 46. 94 fő, 1071 Budapest, Peterdy u. 16. 44.fő) egyéni és csoportos gyógytorna foglalkozások tartása, a funkcionális vizsgálat eredményeként elkészített terápiás tervnek és az egyéni gondozási ápolási terveknek megfelelően. A kezelések, a gyógyulás folyamatának naprakész dokumentálása. Rendszeres konzultáció az idősotthonok vezető ápolójával, szakmai vezetőjével és intézményi orvosával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, gyógytornász szak

•         MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         Magyar állampolgárság

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyéb, a beosztás ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

•         Releváns nyelvismeret legalább A2-es szinten

•         Referenciák bemutatása

Elvárt kompetenciák:

•         Magas szintű empátiás készség

•         Kiváló szintű kommunikáció, prioritások helyes meghatározásának képessége

•         Kiváló szintű együttműködési készség

•         Jó szintű stresszkezelő képesség

•         A pozícióban általában elvárt terhelhetőség

•         Kiváló szintű pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/ képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Működési engedély és a MESZK tagsági igazolvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/25-96/2021,, valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás.