Gondozó - Idősek Nappali Klubja

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Idősek Nappali Klubja Gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Dózsa György út 46.

1077 Budapest, Király utca 97.

1071 Budapest, Peterdy utca 16.

1073 Budapest, Akácfa utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátást igénybevevőknek segítséget nyújt ahhoz, hogy fizikai, mentális, szociális szükségleteik kielégítése - életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően, valamint meglévő képességeik fenntartásával, fejlesztésével - biztosított legyen. Szabadidős programok szervezése és levezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, demencia gondozó, gerontológiai gondozó pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, gondozó (OKJ 54, 55) végzettség

•         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Sóti Olga részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2020. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-122/2020, valamint a munkakör megnevezését: gondozó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás.