Gondozó – HSG

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Házi Segítségnyújtási Szolgálat – Gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Házi segítségnyújtás keretében, területre kijáró gondozóként az ellátást igénybe vevő saját környezetében annak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek biztosítása heti munkaterv szerint. Leggyakrabban elvégzendő szakmai és adminisztratív feladatok az ellátottnál alapvető gondozási, ápolási feladatok, közreműködés a gondozott háztartásának vitelében, táplálkozásának segítésében, segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban, napi gondozás tevékenységről gondozási napló vezetése, vészhelyzet elhárításában- kapcsolattartás az ellátást igénybe vevő érdekében szociális, egészségügyi intézményekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, szociális gondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó, szervező OKJ-s képesítés,
  •       Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
  •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Napi feladatain túl, havonta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszerében végzi feladatát az 1/2000. SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítva, hogy fél órán belül a helyszínre ér.

Elvárt kompetenciák:

  •       Kiváló szintű empátia készség, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
  •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
  •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.bjhuman.hu - 2021. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-63/2021., valamint a munkakör megnevezését: gondozó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás.