Gazdasági vezető

 

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gazdasági vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gazdasági vezetői feladatok ellátása a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 9. és 11. §- ban foglaltaknak megfelelően: tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátása és irányítása. , különösen: • Számviteli • Pénzügyi • Kontrolling • Bérügyviteli • Beszerzési, közbeszerzési • Intézmény éves és költségvetés tervezési • Projekt tervezési és gazdaságossági vizsgálati feladatok. A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerület lakosaiért végzünk.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Magyar állampolgárság,
 •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,
 •       Felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelő szakképesítés és akkreditáció megléte,
 •       Gazdasági területen szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
 •       Magas szintű számviteli/pénzügyi/kontrolling szoftver felhasználói ismeret,
 •       Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezni a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Szociális vagy egészségügyi intézmény gazdasági szervezetében szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Kontrolling területén szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Forrás NET program ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       EBR42 normatíva igényléssel és elszámolással kapcsolatos tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Intézményirányítási/vállalatirányítási rendszer magas szintű felhasználói ismerete - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       További szakirányú végzettség(ek) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Referenciák - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű stratégiai gondolkodás,
 •       Jó szintű stressztűrő képesség,
 •       Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 •       Kiváló szintű terhelhetőség,
 •       Kiváló szintű pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz bérigény feltüntetésével, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kérjük a motivációs levelében térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.
 •       Igazolás a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételről és a tevékenység végzésére jogosító engedély másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 •       A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.
 •       Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •       Igazolás a szakmai és/ vagy vezetői tapasztalatról (pl: kinevezés, megbízás, munkaszerződés, munkáltatói igazolás).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tünde igazgató nyújt, a 06-30-525-5577 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VIII/2466/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.erzsebetvaros.hu
 •       www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés gazdasági ügyintéző munkakörre történik, határozatlan időre, négy hónap próbaidő kikötése mellett. A munkáltató a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján számított illetményen felül egyéb juttatásokat is biztosít.