Gazdasági ügyintéző-Számviteli Csoport

ÁLLÁSPÁLYÁZAT BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Számviteli Csoport pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Gazdasági ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A pénzügyi- és számviteli csoport tagjaként támogatást nyújt a Humán Szolgáltató eredményes működéséhez, közreműködik a hatékony és törvényes működésben, segítséget nyújt az intézményi kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli a fenntartó, a menedzsment és az ellátottak, azaz a Humán Szolgáltató érdekeit. Ismeri az önkormányzati vagy költségvetési szervek gazdasági és pénzügyi folyamatait, a gazdálkodás jogi és egyéb szabályait, az intézményi gazdálkodás gyakorlati működését.

Feladatai:

 • Az intézmény működésével összefüggő, főkönyvi könyvelési, számviteli feladatok ellátása, valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok elvégzése.
 • Az intézmény éves beszámolójának elkészítésében aktív részvétel, a hozzá tartozó analitikák, főkönyvi számlák folyamatos egyeztetése.
 • A zárásokhoz (havi, negyedéves, éves) kapcsolódó feladatok elvégzése (egyeztetések, helyesbítések, átvezetések, rendező tételek).
 • A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok számviteli nyilvántartásának vezetése.
 • A számviteli csoport tagjaként a csoport munkájának segítése számviteli feladatainak ellátása, és ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, feladások elkészítése, időközi jelentések támogatása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Közgazdaság/pénzügyi/elemzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az [email protected] címre, az azonosítószám: BJ/141-7/2024, valamint a munkakör: Gazdasági ügyintéző megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzatrendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Könyvelés és adózás, Középiskola/gimnázium, Mérlegképes könyvelői OKJ-s végzettség és hozzá kapcsolódó regisztráció

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Pénzügyi és számviteli területen szerzett aktív tapasztalat
 • Microsoft Office (Excel, Word) programok magabiztos kezelése
 • Jó kommunikációs készség,
 • Empátia,
 • Kapcsolatteremtő képesség, Szervezőképesség,
 • Önálló munkavégzés.
 • Mérlegképes könyvelői OKJ-s végzettség és a hozzá kapcsolódó regisztráció

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Magas szintű MS Office (ismeri és kimagaslóan használja az irodai szoftvereket).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.31. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.07. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bjhuman.hu, www.jobline.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.08.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.16.