Gazdasági ügyintéző - Ellátotti Pénz- és Értékkezelési Csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Ellátotti pénz- és értékkezelési csoport – gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1073 Budapest, Akácfa utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és iskolai étkeztetés szervezése, ellátottak pénzkezelése, ellátmányok elszámolása. Kezeli a pénzkezelői pénztárat. Beszedi a térítési díjakat, adatot szolgáltat az étkeztetés vonatkozásában. Nyugtát készít a befizetésekről a SZOSZO2 és SCHOOLSYSTEM programból, amit rögzít a FORRÁSNet programban, melyről utalványrendeletet készít. Megrendeléseket, jelentéseket készít, szállítói számlákat állít ki. Kapcsolatot tart a szülőkkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, középfokú képesítés, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ) képesítés,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség,
  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Önkormányzati munkában szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Emelt szintű szakképesítés, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ) szakképesítés,
  • Forras SQL, vagy ForrasNet SZOSZO2 és SCHOOLSYSTEM ismerete,
  • Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség.

Elvárt kompetenciák:

  • Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz munkavégzés,
  • Jó kommunikációs készség, csapatszellem, empátia, kapcsolatteremtő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Sóti Olga részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.bjhuman.hu - 2020. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-127/2020., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.