Gazdasági ügyintéző-Ellátotti Pénz- és Értékkezelési Csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat  Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ pályázatot hirdet Ellátotti Pénz- és Értékkezelési Csoport Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1073 Budapest, Akácfa utca 61.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális és iskolai étkeztetés szervezése, ellátottak pénzkezelése, ellátmányok elszámolása. Kezeli a pénzkezelői pénztárat. Beszedi a térítési díjakat, adatot szolgáltat az étkeztetés vonatkozásában. Számlát készít a befizetésekről a SZOSZO2 és SCHOOLSYSTEM programból, amit rögzít a FORRÁSNet programban, melyről utalványrendeletet készít. Megrendeléseket, jelentéseket készít, szállítói számlákat állít ki. Kapcsolatot tart a szülőkkel. Étkeztetéssel kapcsolatban adatot szolgáltat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ) szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ) szakképesítés,
 • Önkormányzati munkában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Forrás SQL vagy ForrásNet, SZOSZO2 és SCHOOLSYSTEM ismerete,
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz munkavégzés,
 • Jó kommunikációs készség, empátia, kapcsolatteremtő képesség, csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.09.30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.10.07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bjhuman.hu. – 2021.08.25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-70/2021., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.