Gazdasági ügyintéző

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1073 Budapest, Akácfa utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és iskolai étkeztetés szervezése, ellátottak pénzkezelése, ellátmányok elszámolása. Kezeli a pénzkezelői pénztárat. Beszedi a térítési díjakat, adatot szolgáltat az étkeztetés vonatkozásában. Számlát készít a befizetésekről a SZOSZO2 és SCHOOLSYSTEM programból, amit rögzít a FORRÁSNet programban, melyről utalványrendeletet készít. Megrendeléseket, jelentéseket készít, szállítói számlákat állít ki. Kapcsolatot tart a szülőkkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium, középiskola/gimnázium, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi számviteli ügyintéző,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •       Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:     

 •       Emelt szintű szakképesítés, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ) szakképesítés
 •         Önkormányzati munkában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       Forrás SQL vagy ForrásNet, SZOSZO2 és SCHOOLSYSTEM ismerete
 •       Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz munkavégzés
 •       Jó kommunikációs készség, csapatszellem, empátia, kapcsolatteremtő képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
 •       Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
 2021. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • bjhuman.hu - 2021. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-37/2021., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.