Gazdasági ügyintéző -Üzemeltetési Csoport

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési Csoport - Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közreműködik a karbantartó csapat napi operatív munkájának dokumentálásában. Szükség esetén hatósággal kapcsolatot tart és ügyeket intéz. Közreműködik az energiafogyasztások dokumentálásában. Közreműködik az Intézmény szükséges anyag- és eszközbeszerzések lebonyolításában. Közreműködik a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Üzemeltetés körében felmerülő adatszolgáltatások, kimutatások készítése. Közreműködik az üzemeltetéshez tartozó munkaügyi feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség,

         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

         Üzemeltetési/gazdasági területen szerzett - Legalább 0-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középiskola/gimnázium, Közgazdasági szakképzettség,

         "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

         Jó együttműködési és kommunikációs képesség,

         Önálló problémamegoldási képesség,

         Jó monotónia tűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-87/2021, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlék tárgyévre: Bruttó 30.000,- Ft/hó,