Gazdasági ügyintéző - Számviteli Csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményben beszedett térítési díjakról szóló számlák kontírozás utáni rögzítése a FORRÁS programban. Az intézménybe érkezett számlák iktatása, könyvelése. A főkönyvi adatokat alátámasztó analitikák elkészítése, továbbá a kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése. Költségvetési jelentések elkészítése, tervezésben való aktív részvétel. A bankkártyás bankok teljes körű rögzítése a FORRÁS programban. Bankszámlakivonatok alapján a bank modul tételek rögzítése. Havi zárásokban való aktív részvétel. Pénztárhelyettesi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium, pénzügyi, gazdasági végzettség,
 •       Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 •       Számviteli összefüggések értelmezési képessége, stratégiai gondolkodásra való képesség,
 •       Magabiztos MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Államháztartási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Forrás könyvelői program ismerete
 •       Mérlegképes könyvelői végzettség
 •       Számviteli gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó kommunikációs készség, empátia, kapcsolatteremtő képesség,
 •       rugalmasság, csapatszellem,
 •       Proaktívitás a már meglévő folyamatok optimalizálásában,
 •       Egyéni és csapatmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-90/2021, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humánszolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.