Gazdasági ügyintéző

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Dózsa György út 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A pénzügyi- és számviteli csoport tagjaként támogatást nyújt a Humán Szolgáltató eredményes működéséhez, közreműködik a hatékony és törvényes működésben, segítséget nyújt az intézményi kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli a fenntartó, a menedzsment és az ellátottak, azaz a Humán Szolgáltató érdekeit. Ismeri az önkormányzati vagy költségvetési szervek gazdasági és pénzügyi folyamatait, a gazdálkodás jogi- és egyéb szabályait, az intézményi gazdálkodás gyakorlati működését. Feladatai: • szociális és iskolai étkeztetés szervezése • ellátott ügyfelek személyes fogadása, bejövő telefonok kezelése • az ellátottak által befizetett pénzek kezelése • pénztárkezelés • számlázás • pénztárral összefüggő gazdasági események könyvelése • bizonylatok ellenőrzése és továbbítása a pénzügyi és számvitel csoportnak • egyéb nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, szakirányú OKJ-s végzettség

•         Pénzügyi és számviteli területen szerzett aktív tapasztalat

•         Microsoft Office (Excel, Word) programok magabiztos kezelése

•         Nagyfokú precizitás, monotonitás tűrés

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati vagy központi költségvetési szerv gazdálkodásában szerzett szakmai gyakorlat

•         Egyéb, a munkakör ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

•         Integrált pénzügyi-gazdálkodási szakrendszer (Forrás.Net) használatában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kommunikációs készség

•         Empátia

•         Kapcsolatteremtő képesség

•         Szervezőképesség

•         Rugalmasság

•         Stressztűrés

•         Együttműködési készség

•         Pontosság, precizitás és határozottság

•         Önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli

•         Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-22/2022, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az [email protected] e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2022. június 21.

•         www.jobline.hu - 2022. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-22/2022, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humánszolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.