Gazdasági referens - Számviteli Csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Számviteli Csoport - Gazdasági referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Az intézmény működésével összefüggő, főkönyvi könyvelési, számviteli feladatok ellátása, valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok elvégzése. • Az intézmény éves beszámolójának elkészítésében aktív részvétel, a hozzá tartozó analitikák, főkönyvi számlák folyamatos egyeztetése. • Az intézmény negyedéves mérlegjelentéseinek, költségvetési jelentéseinek havi pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése. • A zárásokhoz (havi, negyedéves, éves) kapcsolódó feladatok elvégzése (egyeztetések, helyesbítések, átvezetések, rendező tételek). • A vegyes tételek főkönyvi feladások kontírozása. • A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok számviteli nyilvántartásának vezetése. • Az előirányzatokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. • Pénzmaradvány felhasználás könyvelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium, Pénzügyi, gazdasági végzettség és mérlegképes könyvelői végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Főiskola, Pénzügyi, gazdasági végzettség,
 •       Államháztartási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Forrás könyvelői program ismerete

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó szintű Jó kommunikációs készség, empátia, kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság, csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 20.
A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu - 2021. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-65/2021., valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági referens. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.