Gazdasági kötelezettségvállalási ügyintéző - Pénzügyi csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pénzügyi csoport Gazdasági-kötelezettségvállalási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló kiadási előirányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettségvállalások vezetése. Előirányzat felhasználási terv készítése az adott költségvetési évre. A kötelezettségvállalásra vonatkozó analitikus nyilvántartás vezetése. Zárással összefüggő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szakirányú középiskolai végzettség, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi/számviteli ügyintéző (OKJ) képesítés

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Forrás program ismerete

•         Államháztartási gyakorlat

•         Mérlegképes könyvelői vizsga

Elvárt kompetenciák:

•         Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz munkavégzés

•         Jó kommunikációs készség, csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Sóti Olga részére az címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2020. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-119/2020., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági-kötelezettségvállalási ügyintéző. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.