Gazdasági-beszerzési ügyintéző

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Pénzügyi csoport pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Gazdasági – beszerzési ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A pénzügyi- és számviteli csoport tagjaként támogatást nyújt a Humán Szolgáltató eredményes működéséhez, közreműködik a hatékony és törvényes működésben, segítséget nyújt az intézményi kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli a fenntartó, a menedzsment és az ellátottak, azaz a Humán Szolgáltató érdekeit. Ismeri az önkormányzati vagy költségvetési szervek gazdasági és pénzügyi folyamatait, a gazdálkodás jogi- és egyéb szabályait, az intézményi gazdálkodás gyakorlati működését.

Feladatai:

 • Az intézmény egész területére vonatkozó jóváhagyott rendeléseinek összesítése, megrendelése. • A beszerzési szabályzat foglaltak alapján a beszerzések koordinálása,
 • az esetleges közbeszerzési eljárások támogatása szakmai irányítás mellett,
 • a pénzügyi csoport tagjaként a csoport munkájának segítése bejövő számlák kezelés, pénzügyi feladatainak ellátása, beérkező számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, feladások elkészítése, időközi jelentések támogatása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: Pénzügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): gazdálkodás
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest
Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az [email protected] címre, az azonosítószám: BJ/128-37/2023, valamint a munkakör: Gazdasági – beszerzési ügyintéző megjelölésével.

Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Középiskola/gimnázium, Mérlegképes könyvelői OKJ-s végzettség
 • Közbeszerzési, szakirányú OKJ-s végzettség

Egyéb pályázati feltételek:

 • Jó kommunikációs készség
 • Empátia
 • Kapcsolatteremtő képesség, Szervezőképesség
 • Önálló munkavégzés
 • Pénzügyi és számviteli területen szerzett aktív tapasztalat
 • Microsoft Office (Excel, Word) programok magabiztos kezelése
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Magas szintű MS Office (ismeri és kimagaslóan használja az irodai szoftvereket)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.05. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.10. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bjhuman.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.11.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.23.