Főkönyvi könyvelő

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Az intézmény működésével összefüggő, főkönyvi könyvelési, számviteli feladatok ellátása, valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok elvégzése • Az intézmény éves beszámolójának elkészítésében aktív részvétel, a hozzá tartozó analitikák, főkönyvi számlák folyamatos egyeztetése • Az intézmény negyedéves mérlegjelentéseinek, költségvetési jelentéseinek havi pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése • A zárásokhoz (havi, negyedéves, éves) kapcsolódó feladatok elvégzése (egyeztetések, helyesbítések, átvezetések, rendező tételek) • A vegyes tételek főkönyvi feladások kontírozása • A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok számviteli nyilvántartásának vezetése • Az előirányzatokkal kapcsolatos feladatok elvégzése • Pénzmaradvány felhasználás könyvelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, Regisztrált mérlegképes könyvelő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  Felsőfokú képesítés,
  •  Forrás program ismerete
  •  Államháztartási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
  •  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  •  Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •   www.bjhuman.hu - 2021. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosítóját: BJ/25-19/2021.