Fogorvos - Gyermekfogászat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fogorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabályban és működési engedélyben meghatározott feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

         Egyetem, fogorvos,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

         Érvényes működési engedély

         Kamarai tagság

         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

         Az alkalmazás a 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszonyban történik, az 1. számú mellékletben rögzített illetmény alapján, az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet végrehajtási utasításra figyelemmel

Elvárt kompetenciák:

         Kiváló szintű önálló, igényes, felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

         Működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Volenszki Zsuzsanna nyújt, a 06 30 525 5484 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bjhuman.hu - 2021. január 18.

         weborvos.hu - 2021. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-9/2021., valamint a munkakör megnevezését: Fogorvos. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások, ruházati költségtérítés.