Fogorvos- Gyermekfogászat

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyermekfogászat Fogorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban és működési engedélyben meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, fogorvos

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Érvényes működési engedély

•         Kamarai tagság

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Az alkalmazás a 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszonyban történik, az 1. számú mellékletben rögzített illetmény alapján, az 530/2020.(XI.28) Korm. rendelet végrehajtási utasítására figyelemme

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. március 16.

•         weborvos.hu - 2021. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát BJ/25-21/2021., valamint a munkakör megnevezését. Fogorvos. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvántartási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.