Esélyteremtési tanácsadó

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet esélyteremtési tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A fogyatékosságügyi tanácsadó fő feladata, hogy komplex rendszerben gondolkodva a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyekre irányuló, célcsoport-specifikus ismereteivel támogassa az új és meglévő szolgáltatásaink szakmai fejlődését és kialakítását.
 • Segítséget nyújtson mind az érintettek, mind a velük kapcsolatba kerülő szakemberek számára.
 • A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájáruljon az egyének, a családok, valamint a különböző kerületben élő közösségi csoportok támogatásához.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, Felsőfokú végzettség szociálpolitika, szociális munka területén,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Foglalkozási rehabilitáció és fogyatékosságok specifikumainak ismeretei terén szerzett tapasztalat
 •       A nyílt munkaerő-piaci és az akkreditált foglalkoztatók tevékenységével kapcsolatos ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

 •       Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz önálló munkavégzésre való alkalmasság
 •       Mérhető ismeret, tudás, információ birtoklása az érintett szakterületről, munkakörről.
 •       Jó kommunikációs készség, csapatszellem, empátia, kitartás kapcsolatteremtő képesség. Terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 •       Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu - 2021. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. • Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-38/2021., valamint a munkakör megnevezését: esélyteremtési tanácsadó. • A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. • Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.