Család- és Gyermekjóléti Központ- Fogyatékosságügyi tanácsadó

 

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A fogyatékosságügyi tanácsadó fő feladata, hogy komplex rendszerben gondolkodva a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyekre irányuló, célcsoport-specifikus ismereteivel támogassa az új és meglévő szolgáltatásaink szakmai fejlődését és kialakítását. Segítséget nyújtson mind az érintettek, mind a velük kapcsolatba kerülő szakemberek számára. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző kerületben élő közösségi csoportok támogatásához.

Feladatai:

 • a lakosság szociális helyzetének és a területen élő fogyatékos személyek szükségleteinek felmérése, a veszélyeztetett csoportok feltérképezése, problémáik felismerése, igényeik, szükségleteik feltárása;
 • a szociális, családi, anyagi, elhelyezkedési, lakáskörülményekkel kapcsolatos, egészségügyi és egyéb problémák megbeszélése az ügyfelekkel, a szükséges szolgáltatás típusának meghatározása és az ezek eléréséhez szükséges információk rendelkezésre bocsájtása;
 • az ügyfelek közvetítése a megfelelő intézményhez, ahol anyagi támogatást, jogi tanácsadást, egészségügyi és/vagy szociális ellátást vehetnek igénybe;
 • életvezetési segítségnyújtás, információs jellegű tanácsadás, rehabilitációs foglalkozások szervezése;
 • a veszélyeztetettség megelőzése, kezelése céljából egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenység szervezése;
 • közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló oktatási, gondozási intézmények, egészségügyi szolgálatok, hivatalos és más intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között;
 • az ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok ellátása,
 • esetelemzés szakmai közösségekben, szakmai konferenciákon, fórumokon, rendszeres továbbképzéseken és tréningeken való részvétel.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

Munkavégzés helye: 1073 Budapest VII. ker., Hutyra Ferenc utca 11-15.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az címre, azonosítószám: BJ/141-1/2024, valamint a munkakör: fogyatékosságügyi tanácsadó megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 •  Büntetlen előélet
 •  Cselekvőképesség
 •  Magyar állampolgárság
 •  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 •  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt tanácsadó munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 •  A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 •  Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 •  Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz önálló munkavégzésre való alkalmasság
 •  Mérhető ismeret, tudás, információ birtoklása az érintett szakterületről, munkakörről
 •  Jó kommunikációs készség, csapatszellem, empátia, kitartás kapcsolatteremtő képesség
 •  Felelősségtudat
 •  Magas szintű empátiás készség
 •  Kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség
 •  Kiváló szintű pontosság, precizitás, proaktivitás
 •  Kihelyezett fogadóórák és szükség szerinti család-és intézménylátogatások okán szükséges mobilitás
 •  A pályázó vállalja, hogy az NMr. 27/B.§-a szerint a foglalkoztatása kezdőidőpontjától számított két éven belül elvégzi a fogyatékosságügyi tanácsadói képzést.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 •  Szociális területen szerzett szakmai tapasztalat
 •  Gyógypedagógus végzettség, szakmai tapasztalat
 •  Fogyatékosságügyi tanácsadás területén szerzett szakmai tapasztalat
 •  Foglalkozási rehabilitáció és fogyatékosságok specifikumainak ismeretei terén szerzett tapasztalat
 •  Csoportokkal végzett szociális munka

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 •  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 •  motivációs levél
 •  önéletrajz
 •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.24. 00:00