Család- és Gyermekjóléti Központ- Adósságkezelési tanácsadó

 

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Adósságkezelési tanácsadó munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az adósságkezelési tanácsadó a lakhatási kiadáshoz kapcsolódó díjhátralékot felhalmozó személyek részére biztosít adósságkezelési szolgáltatást, a hatályos, helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak, valamint a lakosok részére rezsitámogatást biztosító további szervezetek eljárásrendjének megfelelően. Új kollégánk munkájának célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a kerületi lakosoknak, családoknak, akik átmeneti anyagi nehézségükből adódóan háztartásukban adósságot, hátralékot (fűtés, villany, közös költség, lakbér, víz-csatorna, szemét) hátralékot halmoztak fel. Az adósságkezelési tanácsadás része a háztartásvezetésre, életvezetésre irányuló tanácsadás is, ezekre irányulóan szükségesek az új kolléga ismeretei, hogy az ügyféllel együttműködve az adósság/hátralék keletkezésének okaira is megoldást találjanak.

Keressük azt a munkatársat, aki a jogszabályban meghatározott adósságkezelési feladatok mellett:

 •  fontosnak tartja e terület preventív lehetőségeit,
 •  jó szolgáltatói kapcsolatok kiépítésére törekszik, keresi az együttműködés lehetőségeit.
 •  aki rendszer szemléletű szakmai tevékenységével olyan szociális segítő munkát végez, amely az ügyfél élethelyzetének, erőforrásainak feltérképezésén alapul.
 •  aki az ügyfelek szükségleteire építve képes egyéni és csoportos életvezetési tanácsadást nyújtani, valamint
 •  pénzügyi alapismeretek és pénzügyi tudatosság- tréninget is képes szervezni, levezetni.
 •  aki részt vállal az Erzsébetvárosi Adósságkezelési Műhely működtetésében, az önkormányzati bérleményben élők hátralékkezelési eljárásrendének megvalósítása érdekében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Munkavégzés helye: 1073 Budapest VII. ker. Kertész utca 20.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az címre, azonosítószám: BJ/141-3/2024, valamint a munkakör: adósságkezelési tanácsadó megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 •  Büntetlen előélet
 •  Cselekvőképesség
 •  Magyar állampolgárság
 •  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt tanácsadó munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 •  Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 • A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 •  Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Kiváló kommunikációs készség,
 •  Magas fokú problémamegoldó készség, proaktivítás,
 • Ügyfél- és eredmény-centrikus beállítottság,
 •  Együttműködési készség,
 •  Pontosság, precizitás és határozottság,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 •  Az adósságkezelés terén és/vagy az ügyfelekkel való kapcsolattartásban szerzett tapasztalat
 •  Gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  Csoportokkal végzett szociális munka

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 •  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 •  motivációs levél
 •  önéletrajz
 •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.24. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.31. 00:00