Függők és Függetlenek - Fotó- és videókészítő pályázat

A Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából pályázatot hirdetünk, melyre a „Függők és Függetlenek” tematikát feldolgozó pályaműveket várunk. A beérkezett művek a nagyközönség számára is megtekinthetőek lesznek 2019. június 21-én, Kábítószer-ellenes Családi Napunk keretében. A pályamunkákat zsűri fogja értékelni és a nyertes alkotók díjazásban részesülnek.

Kategóriák:

Videó - mobilos filmeket is szeretettel várunk!

Fotó és szlogen - a képhez egy maximum 30 szavas szlogen, frappáns cím társulhat!

Nevezési határidő: 2019. június 17. 16:00

 

banner

Adatvédelmi tájékoztató

Ez a tájékoztató a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár u. 7. II. emelet, a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) által szervezett „Függők és Függetlenek - Fotó és videókészítő pályázat” adatkezelési tájékoztatója. A Szolgáltató az Adatkezelő és a pályázatra jelentkezők az Érintettek. A kezelt adatok: a pályázó azonosító adatai (név, lakcím), kapcsolattartási adatai (e-mail cím, opcionálisan telefonszám, képviselet esetén a gondviselő ugyanezen adatai), a pályázó iskolájának neve és osztálya. Az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása, ami pályázat benyújtásával egy időben történik a pályázó saját nevében és/vagy a gyermek képviselője által. Az Adatkezelő tájékoztatásul közli, hogy a gondviselők valódiságát, az együttes vagy önálló döntési jogosultságot nem áll módjában vizsgálni. Az adatokat az adatkezelő saját informatikai eszközein, védett informatikai környezetben tárolja. Az érintett a róla tárolt adatokról bármikor tájékoztatást kérhet a dpo@bjhuman.hu címen. Az érintett a róla tárolt adatokkal kapcsolatban kérhet módosítást, végleges törlést és korlátozhatja azok használhatóságát. A nyertesekkel, jutalmazással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő törvényi kötelezettségeinek eleget téve 7 évig megőrzi. A nyertesek adatait (név, osztály, iskola) a Szervező nyilvánosságra hozza. Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk. Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).