Innovatív ellátotti mobilizáció a szociális alap- és szakellátásban

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A képzés indokoltsága
Az időskorú emberek ápolása-gondozása a kor sajátosságainak megfelelő speciális szakmai felkészültséget igényel. A kézi mozgatás sok szakmában, élethelyzetben fokozott kockázattal jár, mivel nagy az erőkifejtés, ismétlődő terhelés jelentkezik, gyakran nem megfelelő a testhelyzet, váratlan, nem kiszámítható a terhelés. A szociális területen, úgy az alap-, mit a szakellátásban dolgozók fokozott fizikai és pszichés megterhelésnek vannak kitéve. A dolgozók többsége derékfájdalmakra panaszkodik. Az ellátottak mobilizálása során a lumbális gerincszakasz nagy terhelésnek van kitéve. A korai, vagy gyakori panaszok alapján arra lehet következtetni, hogy vagy nincs elég ereje, izomzata a gondozónak az emelés hatására létrejövő terhelés kompenzálására, vagy a munkája során nem használja az ergonomikus testhelyzetet, ami pedig nélkülözhetetlen lenne a mobilizálási munkafolyamatok gerinckímélő, preventív kivitelezésében.

A képzés célja
A képzés célja egyrészt bemutatni a gerincvédelem szabályai szerinti betegmozgatási módszereket, az emelési technikákat, másrészt bemutatni a helyes testtartást valamint a gerinc védelmét biztosító izmok edzési lehetőségeit.
A képzés során a hallgatók korszerű, mind az ellátott, mind pedig a gondozó számára biztonságos betegmozgatási technikákat sajátítanak el, mellyel képessé válnak az idős, nehezen mozgó, vagy ágyban fekvő személyeket saját otthonukban és az egyéb környezetben úgy ápolni, gondozni, hogy mindeközben ne veszélyeztessék saját, illetve az ellátott egészségét, elkerüljék az esetleges gerincsérülést. A szociális alap- és szakellátásban a gondozók a nagyon eltérő körülmények között, gyakran speciális eszközök nélkül is képesek legyenek szakszerűen, biztonságosan végezni munkájukat.
A képzés további célja, hogy a megszerzett ismeretek, és gyakorlati tudás birtokában a gondozó elősegítse az ápolt mozgási önállóságának megtartását, illetve az ahhoz való visszatérést oly módon, hogy az ellátott személy biztonságérzete is megerősödik.

A képzés célcsoportja
A képzés célcsoportjába a szociális gondozó – ápoló, a szakápoló, a diplomás ápoló kollégák, valamint a vezető gondozók és ápolók tartoznak.

A képzés során megszerezhető kompetenciák, elsajátítható ismeretek, a képzés várható eredményei
A képzés során a hallgatók korszerű, mind az ellátott, mind pedig a gondozó számára biztonságos betegmozgatási technikákat sajátítanak el, mellyel képessé válnak az idős, nehezen mozgó, vagy ágyban fekvő személyeket saját otthonukban úgy ápolni, gondozni, hogy mindeközben ne veszélyeztessék saját, illetve az ellátott egészségét, elkerüljék az esetleges gerincsérülést.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
A képzésbe való bekapcsolódás minimumfeltétele az adott terület betöltéséhez megfelelő szakirányú végzettség megléte. További feltétele, hogy a képzési idő alatti helyettesítést a delegáló intézmény maradéktalanul megoldja.
Budapesten kívül a képzést minimum 18 fő jelentkezése esetén indítjuk el.

  Kapcsolódó fájlok

  • Képzéssel kapcsolatos technikai információk