Haldoklás, halál, gyász a hospice szemlélet tükrében - Csoportos jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók (kihelyezett tanfolyam)

KIHELYEZETT KÉPZÉS MEGRENDELÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Lehetőséget biztosítunk kihelyezett képzés szervezésére. Ebben az esetben a megrendelő intézmény által kért időpontban és az általa biztosított helyszínen valósítjuk meg a szakmai tanfolyamot. Ennek feltétele, hogy a megrendelő (akár társ intézményekkel karöltve) minimum 18, maximum 20 fő/csoport részvételét garantálja.

A csoportos jelentkezéshez szükséges kitöltött és aláírt szándéknyilatkozatot szkennelve, e-mailben kérjük visszaküldeni (). A szándéknyilatkozat adatait és a jelentkezést e-mailben visszaigazoljuk és elektronikus formában elküldjük a kitöltendő jelentkezési lapokat és az intézmények közötti együttműködési megállapodást, melyet az intézményvezető és a pénzügyi ellenjegyző által aláírt 4 eredeti példányban a megküldést követő 3 munkanapon belül kérünk tértivevényesen postázni az alábbi címre:

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Képzési Csoport részére
1072 Budapest, Nyár utca 7.

Az általunk is aláírt együttműködési megállapodás 1 példányát az első képzési napon a kijelölt kapcsolattartónak fogjuk átadni.

A résztvevők által kitöltött jelentkezési lapokat szkennelve, e-mailben () kérjük visszaküldeni!


FIZETÉSI FELTÉTELEK:

  • A képzési díjat az együttműködési megállapodásban foglaltak és a megküldött számla szerint banki átutalással kell teljesíteni.
  • Amennyiben Megrendelő részéről kevesebb számban jelenik meg a hallgatóság, a képző intézmény akkor is jogosult a teljes részvételi díjat megtartani. A szerződéstől való elállás vagy módosítás kizárólag írásban lehetséges az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.


EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

  • A felnőttképzési szerződést a jelentkezési lapon megadott adatok alapján készítjük elő, aláírása a képzés napján, a regisztrációkor történik. A felnőttképzési szerződést a képzésben résztvevő személlyel (nem a költségviselővel) kötjük.
  • A tanfolyamon való részvételről szóló igazolások a tanfolyam végén, a leszámlázott díj számlára történő beérkezését követően kerül átadásra.