Haldoklás, halál, gyász a hospice szemlélet tükrében

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A képzés indokoltsága

A krónikus osztályok egészségügyből való kiszervezése az egyik eleme Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár 5 pontból álló reformcsomagjának. „Idén 2200-3000 ágy kerülhet át a szociális ellátórendszerbe” - mondta el az államtitkár a közelmúltban megrendezett Figyelő Medicina Konferencián.
A gyógyító ágyak egy részén olyan ellátás folyik, amely nem kapcsolódik szorosan az egészségügyhöz. Manapság majd" mindenki kórházban hal meg. Ha előbb nem is, egy nappal előtte biztosan bekerül a haldokló, hogy az ne otthon történjen. Általános probléma, hogy a családtagok nem tudnak mit kezdeni idős hozzátartozóikkal. Sem a fővárosban, sem vidéken. Ma Magyarországon 17 ezer ágyon folyik krónikus vagy rehabilitációs ellátás – az illetékes tárcák most azt vizsgálják, hogy ezeket az ágyakat miként lehetne “átadni” a szociális területnek.

A krónikus ellátás szociális ágazatba tervezett kiszervezése szükségessé teszi a szociális alap- és szakellátás területén foglalkoztatott szakemberek ismereteinek felfrissítését, új elemekkel való kiegészítését, azért, hogy az intézmények felkészülten fogadhassák az érintett pácienseket.

A képzés célja

A tanfolyam során a résztvevők képessé válnak a haldoklók individuális ápolására, gondozására, szakszerű ellátására, megismerik a hospice alapelveit, a hospice ellátás lehetőségeit, előnyeit, megerősödik bennük az emberhez méltó, emberközpontú bánásmód szemlélet, kompetenssé válnak abban, hogy a hozzátartozókat gyászukban, a gyász feldolgozásában támogatni tudják.
További cél a hallgatók lelki egészségének védelme, a kiégés veszélyének csökkentése, melyhez az ismeretek és az újfajta szemlélet elsajátítása jelentős mértékben hozzájárul.

A képzés célcsoportja

A szociális szférában dolgozó szakemberek (szociális ápoló-gondozók, szakápolók, diplomás ápolók, vezető ápolók, mentálhigiénés munkatársak), az egészségügyi szférában dolgozók (segédápolók, szakápolók, diplomás ápolók, vezető ápolók), valamint mentőápolók, mentőtisztek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák, elsajátítható ismeretek, a képzés várható eredményei

 • Ismeri az emberi szükségleteket, ezeket figyelembe véve, önállóan végzi az ápolási tevékenységet.
 • Ismeri, és alkalmazza az emberközpontú, emberhez méltó bánásmód szemléletét.
 • Ismeri és alkalmazza a hospice alapelveit.
 • Képes a haldokló individuális, szakszerű ellátására, ápolására.
 • A TEAM tagjaival együttműködve dolgozik.
 • A haldoklóval és a hozzátartozókkal az elvártak szerint kommunikál.
 • Támogatni tudja a hozzátartozókat, hátrahagyottakat a gyász feldolgozásában.
 • Képes a halál elkerülhetetlenségét elfogadni.
 • Felismeri a burn-out tüneteit, én védő technikákat alkalmaz.
 • Ismeri és betartja a vonatkozó jogszabályokat.

A képzési idő, időbeosztás

A képzés teljes ideje 40 óra. A teljes képzési idő 4x10 tanórányi időt vesz igénybe. A 24 órányi elméleti előadásokon tanult módszereket, technikákat gyakorlati blokkok (16 óra) egészítik ki, ahol a módszerek készség szintű kifejlesztése történik.

  Kapcsolódó fájlok

 • Képzéssel kapcsolatos technikai információk