Az alapellátás új feladatai az intézményi férőhelykiváltásban, illetve a nevelőszülői ellátásban érintett ügyfelek támogatásában

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A tanfolyam hiánypótló, az intézményes megoldások megelőzését, humanizálását és elkerülését célzó reformtörekvések által, az alapellátás területén keletkezett hiányterületek felismeréséhez és felszámolásához kínál gyakorlati ismereteket, konkretizálva és nevesítve az intézményi férőhelykiváltást követően az alapellátásba érkező ügyfelek támogatásához szükséges munkaszervezési feladatokat. A képzés alternatívákat kínál a hatékonyabb feladatellátáshoz szükséges strukturális átalakításokhoz, feldolgozza az átszervezéssel rendeltetésszerűen együtt járó dilemmákat, a résztvevő szakemberek új feladatokra való felkészítésével a gyakorlati munka terén jelentkező nehézségek minimalizálására törekszik.
A tanfolyam érintőlegesen foglalkozik a külön képzés anyagát képező, 2013. év decemberében megalkotott Egészségügyi és Szociális Ágazatai Stratégiai Tervvel és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási Tervvel, továbbá a Stratégiára épülő Területi alapú Ellátási Modell elnevezésű mintaprogram tapasztalataival a szolgáltatásszervezés területén.

A képzés célja, hogy a képzésen résztvevő szakemberek:

  • átfogó képet kapjanak a szociális ellátórendszer modernizációját célzó törekvésekről, a szükséges szemléletváltás szakmai és gazdasági hátteréről, a kapcsolódó jogszabályi változásokról,
  • felkészüljenek a szociális ellátórendszer hatékonyságát célzó átszervezési feladatok akadálymentes megvalósítására, az intézményi férőhelykiváltásban érintett ügyfelek társadalmi integrációjának
    hatékony előkészítésére és eredményes támogatására, a szakellátásból érkezők érdekvédelmére,
  • az alapellátás modernizálásának körében megismerjék a „jó gyakorlatok"-at, köztük a Területi alapú Ellátási Modellhez kapcsolódó megvalósítási programot,
  • képessé váljanak a saját szakterületükön fejlesztési célok megfogalmazására, beleértve a megvalósítás menetét,
  • megszerezzék a képzés során szerzett tapasztalatok megosztásához szükséges készségeket, és képessé váljanak további fejlesztési javaslatok megfogalmazására.


A képzés célcsoportja

  • A személyes gondoskodást végző intézmények vezetői,
  • gyakorló szakemberek, akik a humán szolgáltatások, azon belül az alapellátás területén végzik tevékenységüket; a családi és gyermekjóléti alapellátások, az idősek ellátása és az egészségügyi ellátások gyakorló szakemberei és a tevékenységüket prevenciós színtéren végzők.


A képzésre történő jelentkezés feltétele:
közép-, illetve felsőfokú szociális végzettség.

A képzés során elsajátítható ismeretek, a képzés várható eredményei

A résztvevők megismerik a képzéshez kapcsolódó szakkifejezéseket, koncepciókat, a minőségügyi programokban rejlő lehetőségeket. Képessé válnak az ügyfélközpontú működés irányába vezető munkaszervezési feladatok elvégzésére, elsajátítják az eredményes a szolgáltatás-szervezéshez szükséges ismereteket, képessé válnak az ügyfélkörük igényeinek professzionálisabb kiszolgálására. Eredményesen tudják kezelni a fejlesztésekkel járó átszervezési, munkaszervezési folyamatok során fellépő nehézségeket és speciális helyzeteket az intézményi férőhelykiváltás okán ellátásba kerülők támogatása során, képessé válnak célirányos fejlesztő javaslatok megfogalmazására az ügyfelek társadalmi integrációjához nélkülözhetetlen területeken. A résztvevők a tevékenységek tervezésével és szervezésével kapcsolatos, képzés során szerzett gyakorlati ismereteiket alkalmazni tudják a mindennapi munkájuk során, az ügyfélközpontú feladatellátáshoz szükséges új szemlélet hatással lehet szakmai kommunikációjukra.

A tanfolyam időbeli ütemezése, időbeosztása

A képzés időtartama 40 óra, az elmélet-gyakorlat aránya 50-50%:

1. nap: 8 óra elmélet, 4 óra gyakorlat

2. nap: 7 óra elmélet, 3 óra gyakorlat

Otthoni munka: 8 óra gyakorlat

3. nap: 5 óra elmélet, 5 óra gyakorlat

  Kapcsolódó fájlok

  • Képzéssel kapcsolatos technikai információk