Kreditpontos, szociális szakmai tanfolyamok

A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni. A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető.

Intézményünk olyan kreditpontos, T jelű szociális szakmai tanfolyamokat szervez, melyek a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint érvényes minősítéssel rendelkező minősített továbbképzési programok.