Terápiás munkatárs- Pszichiátriai betegek nappali ellátása

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Dózsa György út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pszichiátriai betegek nappali ellátása keretében szervezi a gondozási tevékenységeket és a pszichoszociális rehabilitációt, intézi a hivatalos ügyeket, szervezi a szabadidős és fejlesztő programokat, vezeti a kötelezően előírt dokumentációt, támogatja a speciális önszerveződő csoportokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Főiskola, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3.sz. melléklet terápiás munkatárs munkakör képesítési feltételeinek megfelelően

•Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Idősek Nappali Klubjában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•Empatikus, türelmes, jó problémamegoldó képesség

•Kiváló szintű együttműködési készség, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul.

•Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.bjhuman.hu - 2018. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/73-92/ 2018., valamint a munkakör megnevezését: Terápiás munkatárs. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. • Amit kínálunk: Évi 96.000,- Ft béren kívüli juttatás a tárgyévre, Havi 12.000,- Ft Erzsébetvárosi szociális ágazati pótlék a tárgyévben. - Munkaruha juttatás