Tanácsadó - Család- és Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családokkal végzett szociális munka és tanácsadói tevékenység az 1997. évi XXXI. törvény, illetve az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a helyi rendeletek és Stratégia alapján. A tanácsadó szolgáltatások feladatainak ellátása információ nyújtásával, az ügyintézés támogatásával, ellátások közvetítésével. A prevencióval, az iskolai szociális munkával, a foglalkoztatási tanácsadás és adósságkezelés szolgáltatásaival összefüggő feladatvégzés, közreműködés a Masni iroda működtetésében. A Család és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásainak- kapcsolatügyelet, krízisügyelet- működtetése a szakmai vezetővel történő egyeztetések szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II. sz. mellékletében felsorolt tanácsadó munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően

•         A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2019. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-20/2019, valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.