Szakápoló - Otthoni Szakápolási Szolgálat

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet szakápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2019.05.12–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1071 Budapest, Dózsa György út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NEAK által finanszírozott szakápolási vizitek teljesítése (elsősorban sebellátás, mobilizálás) a betegek otthoni környezetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•   Emelt szintű szakképesítés, ápolói, hospice szakápolói (OKJ 54, 55),

•   Legalább középfokú végzettség

•   Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•   Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya

•   Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•  Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.bjhuman.hu - 2019. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-2/ 2019, valamint a munkakör megnevezését: szakápoló. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor.