Pszichológus – Fejlesztési csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű - Tartósan távollevő kolléga helyettesítésére, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1076 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ ügyfelei és munkatársai számára pszichológus szolgáltatás nyújtása. A Család – és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egészségfejlesztési Pont ügyfeleinek tartott pszichológiai tanácsadás, terápiás támogatás, egyéni és csoportos foglalkozások vezetése, prevenciós és pszichoedukációs feladatok ellátása az intézmény telephelyein, munkahelyi egészségfejlesztési programokban való részvétel. Szakmai csoportjaink megbeszélésein, esetkonferenciáin való részvétel. Az Egészségfejlesztési Iroda munkájába való aktív bekapcsolódás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, pszichológus végzettség

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Család- és Gyermekjóléti Központban és/ vagy egészségügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

•         Szakpszichológusi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•  Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.bjhuman.hu - 2019. február 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-14/ 2019., valamint a beosztás megnevezését: pszichológus. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.