Munkaügyi előadó - Humánerőforrás - Gazdálkodási csoport

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet  munkaügyi előadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályi előírások alapján – a szociális és egészségügyi ágazatban - a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszüntetésével és a jogviszony közbeni ügyekkel kapcsolatos teendők teljes körű ellátása. Változóbérek, távollétek, pótlékok, megbízási díjak központosított illetmény-számfejtési rendszerben történő rögzítése. Munkáltatói Igazolások előkészítése, munkaügyi nyilvántartások vezetése. Statisztikák, kimutatások készítése. Határidők nyomon követése. A humánerőforrás-gazdálkodási vezető helyettesítése távolléte esetén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•  Középiskola/gimnázium, Felsőfokú személyügyi, munkaügyi, társadalombiztosítási ügyintéző

•  Hasonló munkakörben, költségvetési területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

•  KIRA program gyakorlati ismerete, Mt. és Kjt. és a szociális és egészségügyi ágazatban történő végrehajtási rendeleteinek naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása

•  Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•  Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Felsőfokú képesítés, Felsőfokú/ emeltszintű szakirányú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

• Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk. Az elbírálásnál az egyetemi végzettség előnyt jelent. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•  www.bjhuman.hu - 2019. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Bér megegyezés szerint. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor.