Iskolavédőnő - Védőnői Szolgálat

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet iskolavédőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1077 Budapest, Rottenbiller utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti feladatok ellátása. A tanulók védőnői vizsgálata, személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, orvosi vizsgálatok előkészítése, védőoltásokkal kapcsolatos előkészítési feladatok, megfelelő dokumentációk elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél a 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szerint

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         MESZK tagság

•         Működési nyilvántartási engedély

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás- egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű terhelhetőség, megbízhatóság

•         Jó szintű szervező készség, rugalmasság, döntésképesség, stressztűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•         Működési nyilvántartási engedély

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát bemutatja.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         MESZK tagság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Hunya Gabriella részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.bjhuman.hu - 2019. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-74/ 2019. valamint a munkakör megnevezését: iskolavédőnő. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Havi 30.000,- Ft Önkormányzati pótlék. Munkaruha juttatás.