Humánpolitikai referens - Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport Humánpolitikai referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kiválasztási rendszert működteti, végzi a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat. Előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, közreműködik a minősítéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a szervezeti egység feladatkörébe tartozó szakmai koncepciók, tájékoztatók, körlevelek elkészítésében. Közreműködik az adható juttatások odaítélésében. Koordinálja a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat. Végzi a foglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatokat. Részt vesz az adatszolgáltatások, kimutatások elkészítésében, a megbízási szerződések és a nem rendszeres juttatások számfejtésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•  Középiskola/gimnázium, személyügyi, munkaügyi, bérügyi, társadalombiztosítási ügyintéző

•  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•  KIRA program gyakorlati ismerete, Mt. és Kjt. és a szociális és egészségügyi ágazatban történő végrehajtási rendeleteinek naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása

•  Kjt. és Mt. rendelkezéseinek naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása

•  Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•  Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Felsőfokú képesítés, szakirányú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•  Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Elektronikus úton Hunya Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 09.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•   www.bjhuman.hu - 2019. június 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-63/2019., valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens. Bér megegyezés szerint. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Szociális ágazati pótlék, Havi 30.000.- Ft Önkormányzati pótlék a tárgyévben.