Gyógytornász - Fejlesztési, Képzési és Projekt Iroda- Fejlesztési csoport

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Humán Szolgáltató szakmai egységeiben végzendő egyéni és csoportos gyógytorna, a funkcionális vizsgálat eredményeként elkészített terápiás tervnek megfelelően. A kezelések, a gyógyulás folyamatának naprakész dokumentálása. A Mozgáscentrum szakmai egységgel való együttműködés, a Mozgáscentrumban tartandó csoportos tornák vezetése. Együttműködés az Egészségfejlesztési Pont munkatársaival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, gyógytornász szak,

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.

•         Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Működési engedély és a MESZK tagsági igazolvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2018. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/73-94/2018, valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Évi 96.000,- Ft béren kívüli juttatás a tárgyévre, - Havi 12.000,- Ft Erzsébetvárosi szociális ágazati pótlék a tárgyévben, - Évi 12.000,- Ft ruhapénz.