Gondozó - Házi Segítségnyújtási Szolgálat

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet Házi Segítségnyújtási Szolgálat Gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás keretében biztosítja: - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•   Középfokú képesítés, szociális gondozó, gerontológiai gondozó pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó szervező OKJ-s képesítés

•   Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•   Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•   Napi feladatain túl, havonta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszerében végzi feladatát az 1/2000. SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítva, hogy fél órán belül a helyszínre ér

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•   Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Elektronikus úton Staberecz Anett részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársakat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•   www.bjhuman.hu - 2019. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-68/2019., valamint a munkakör megnevezését: Gondozó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: - Havi 30.000,- Ft Önkormányzati pótlék - szociális ágazati pótlék , Munkaruha juttatás.