Gazdasági ügyintéző - Ellátotti pénz- és értékkezelési csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Ellátotti pénz és értékkezelési csoport feladatkörébe tartozó feladatok ellátása: az ellátási díjak beszedése, számlák rögzítése, letéti pénzek kezelése, pénztárosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, pénzügyi, számviteli szak, mérlegképes könyvelő végzettség,

•         Pénzügyi vagy számviteli területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szociális ellátó rendszerben hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul.

•   Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2018. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/73-96 /2018., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. - Évi 96.000,- Ft béren kívüli juttatás a tárgyévre, - Havi 12.000,- Ft Erzsébetvárosi szociális ágazati pótlék a tárgyévben.