Dietetikus - Fejlesztési csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dietetikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1076 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Humán Szolgáltató bölcsődéiben megtervezi a diétás étrendet és elkészíti a diétás étlapokat. Rendszeresen konzultál a diétás ételeket elkészítő szakáccsal. A bölcsőde főzőkonyhájának élelmezésvezetőjével kapcsolatot tart, igény szerint a diétás étkeztetésben érintett gyermekek hozzátartozóival is. Az Egészségfejlesztési Pont ügyfeleinek dietetikai tanácsadást tart, terápiás támogatást nyújt, egyéni és csoportos foglalkozásokat vezet. Prevenciós feladatokat lát el. Szakmai csoportjaink megbeszélésein, esetkonferenciáin részt vesz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Dietetikus szakirány

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Idegen nyelv ismerete (német, angol), hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2019. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-16/ 2019., valamint a beosztás megnevezését: dietetikus. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.